email: vea@hazu.hr

 

upraviteljica Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

 

 

 

 

knjige:

1.     Vodič kroz glazbene knjižnice i zbirke Zagreba = Guide through music libraries and collections in Zagreb / vodič sastavila i uredila Vedrana Juričić. - Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1997. - 127 str.

2.     Glazbene zbirke u narodnim knjižnicama [Music collections in public libraries] / Vedrana Juričić, Sanja Vukasović-Rogač. - Rijeka : Benja, 1998. - 159 str.

3.     Katalog muzikalija Benediktinskog samostana sv. Petra u Cresu = Catalogue of music manuscripts and prints in the Benedictine Convent of St. Peter in Cres / Vedrana Juričić. - Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo, 2000. - 349 str.

članci:

1.     Hrvatsko operno stvaralaštvo i njegovi književni izvori i predlošci. // Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, 4, 8 (1978), str. 17-40

2.     Josip Andreis - bibliografija (suautor S. Miklaušić-Ćeran). // Arti musices, 13, 1 (1982), str. 69-92

3.     Jedinstveni stvarni naslov za glazbene publikacije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 32, 1-4(1989), str.1-30

4.     O fonoteci u narodnoj knjižnici - njezinom značenju, organizaciji fonda i koncepciji rada. // Nekonvencionalna građa u bibliotekama. - Zagreb : Kulturno prosvjetni sabor Hrvatske, 1991, 19-22

5.     Biblioteka akademika Josipa Andreisa u Zavodu za povijest hrvatske glazbe HAZU. // Arti musices, 24/2 (1993), 249-256

6.     Ostavština Ladislava Šabana u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU. // Kaj, 29/1-2 (1996), 43-49

7.     Conversion of Musical Data Sources from ISIS to PIKaDo (suautor dipl. ing. Sand Bakija). // INFO RISM, 8 (1997), 34-42; obj. i u Arti musices, 29/1 (1998), 91-99

8.     Krsto Odak - stanje ostavštine / suautor Tatjana Čunko. // Krsto Odak : život i djelo. - Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo : Hrvatski glazbeni zavod : Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, 1997, 175-266

9.     Testiranje sintaktičkoga sustava za označivanje predmeta na primjerima iz glazbene literature. // Predmetna obradba : ishodišta i sljednice : zbornik radova. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1998, 411-425

10.  Dostupnost glazbenih baza podataka korisnicima u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 41/1-2 (1998), 127-137

11.  Il ruolo e il significato dei supplementi musicali nella rivista Sv. Cecilija : una rassegna bibliografica completa e commentata. // Zagreb 1094-1994 : Zagreb i hrvatske zemlje kao most između srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura. - Zagreb, HMD, 1998, 407-472

12.  Kompjutorizacija RISM A/II projekta u svijetu i u Hrvatskoj. // Glazba, riječi, slike : svečani zbornik za Koraljku Kos. - Zagreb, HMD, 1999, 395-413

13.  Glazbeni arhivi u Istristanje i perspektive sređivanja. // Zbornik sa drugog medjunarodnog muzikološkog skupa "Iz istarske glazbene riznice" - Antonio Smareglia i njegovo doba. – Grožnjan : Polivalentni kulturni centar istarske županije, 2000, 389 -398 (hrvatski tekst) i 399 - 412 (talijanski tekst i prilozi).

14.  Knjižnica Odsjeka [za povijest hrvatske glazbe]. // Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, 4 (2001) 8, 239-244

15.  Arhiv Odsjeka [za povijest hrvatske glazbe]. // Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, 4 (2001) 8, 245-248

16.  Internetom do notnog zapisa. // 5. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002, 109-121

17.  Prijedlog posebnoga sustava za kodiranje glazbenih primjera Josipa Jerneja. // Glazba i baština : zbornik u čast Lovri Županoviću. – Šibenik : Gradska knjižnicaJuraj Šižgorić”, 2002, 327-340

18.  Hrvatski web prostor kao izvor znanja za glazbu. // Specijalne knjižniceizvori i korištenje znanja : zbornik radova. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo,  2003, 142-149

19.  Pretraživanje informacija iz područja glazbe, AM 36/1 (2005), 111-144

20.  Digitalizacija građe s izvornika i posrednog medija u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU. // 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, 182-187

21.  Stanje ostavštne Ladislava Šabana. // Ladislav Šaban  - Ostavština za budućnost. – Zagreb : Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad : Varaždinske barokne večeri, 2006, 27-38

22.  Zvučni zapisi skladbi Ivana Padovca, Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba, Radovi s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Varaždinu, Hrvatska, 28-30. 9. 2000, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2006, 263-273

23.  Mozart na internetu. // Republika, 62 (2006), 1, 99-104

24.  Model baze podataka digitaliziranih notnih izvora na primjeru opusa Božidara Kunca // Božidar Kunc (1903. – 1964.) : život i djelo, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 2-22. studenoga 2003., Zagreb 2007, 421-434

25.  Kronologija rada Akademijine Knjižnice. // Moguš, Stuparić, Juričić: Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1867. – 2009. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009, 13-45

26.  Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nekad i danas. // Kemija u industriji, 58, 9 (2009), 406-409

27.  Josip Andreis, kronologija. // Arti musices, 40, 1-2 (2009), 17-20

28.  Crnković, K., Juričić, V., Polak Bobić, K. Digitalna zbirka knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. // Knjižnice: kamo i kako dalje? : zbornik radova 11. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 1. - 4. travnja 2009. // ur. Tamara Krajna i Alisa Martek. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010.

29.  From Music Archives to the Database – Croatian Experience. // RISM : wissenschaftliche und technische Herausforderung musikhistorischer Quellenforschung im internationalen Rahmen / hrsg. von Martina Falletta [etc.]. Hildesheim [etc.] : Olms, 2010, 331-342

30.  Juričić, V.-Crnković, K. U potrazi za baštinom – Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. // Muzeologija, 2011/2012, 48/49, str. 295-306

31.  Digital collection of  Croatian Academy of Sciences and Arts. // Review of the National Center for Digitization, 2012, 21, 65-74, dostupno na:  http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/ncd/21/ncd21065.pdf [2012-06-05]

32.  Ujedinjeni u različitosti – himne Europske unije. // Kulturna baština Klanjca – u susret Kući europskih himni. Klanjec : Kulturni centar, 2013, 9-28

 

33.  V. Juričić: Virtualni trezor za staru i rijetku knjigu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. // Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Zagreb-Osijek, 2014., str. 135-147

 

34.  V. Juričić, N. Daničić, K. Polak Bobić. Projekt Europeana Cloud (eCloud) u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 18 / uredile Drahomira Cupar i Alisa Martek. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2015. , str. 241-257.

 

35.  V. Juričić: Akademijina Knjižnica danas. // Vizija i stvarnost : zbornik u povodu 40 godina djelovanja Aleksandre Horvat u knjižničarstvu, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., str. 111-122

36.  V. Juričić: Murajeva ostavština u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. // Zbornik radova Muzikološka ostavština Jurice Muraja, Zagreb, HAZU, 2016., str. 29-46

prijevodi:

1.     Norbert Dubowy: Jedan Dalmatinac u službi Serenissime. Kristofor Ivanović, prvi povjesničar melodrame. // Arti musices, 23/1 (1992), 35-44. (s tal. jezika)

2.     ISBD(NBM) : Međunarodni standardni bibliografski opis neknjižne građe. - Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1993, 93 str. (s engl.)

3.     Noemi Premuda: Pet godina (1850-1855) Ivana Zajca na Konzervatoriju u Milanu. // Rani Zajc. - Rijeka : Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, 1998, 25-32 (s tal. jezika)

4.     Umberto Scarpetta: Skladateljsko djelovanje Ivana Zajca u Milanu: La Tirolese. // Rani Zajc. - Rijeka : Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, 1998, 33-39 (s tal. jezika)

rukopis za internu uporabu:

1.     Upute u katalogiziranje rukopisnih i tiskanih muzikalija u programu ISIS, Zagreb, svibnja 1997, tekst rev. i dopunjen 2003., 87 str.


Zadnja izmjena: 2017/05/11